Vuosikertomus 2018

Yhtiön henkilöstörakennetta on kehitetty ja muokattu strategisten suuntaviivojen, tavoitteiden ja liiketoiminnan mukaan. Kilpailu räjähdysainemarkkinoilla on kovaa. Eurooppalainen räjähdysainetoimiala on läpikäymässä rakenteellisiamuutoksia.