Vuosikertomus 2019

FORCITin tavoitteena on olla Pohjoismaiden markkinajohtaja Explosives- ja Consulting-toimialueiden osalta. Defence-toimialueella yhtiö pyrkii maailman markkinajohtajaksi epäherkkien räjähteiden alalla.

Yhtiön panostus turvallisuuteen on johtanut työtapaturmien vähenemiseen, ja niistä johtuvat poissaolot vähenivät 29 % edellisvuoteen nähden.

Vuoden aikana uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Joakim Westerlund (1.4.2019 alkaen).