Archive

Årlig rapport 2021

FORCIT Groups virksomhet utviklet seg positivt det siste året, til tross for fortsettelsen av den globale koronaviruspandemien, og alle selskapets forretningsenheter viste vekst sammenlignet med året før. Satsingen innen digitalisering tok et stort sprang fremover med oppkjøpet av programvare- og teknologiselskapet O-Pitblast Ltd.  

ÅRLIG RAPPORT 2020

FORCIT Groups virksomhet utviklet seg positivt i løpet av året, til tross for den globale koronaviruspandemien, og alle forretningsområdene viste vekst sammenlignet med året før. Sikkerheten ble betydelig forbedret og konsernets ulykkesrate (LTIF) gikk ned til 1,3.

Årlig rapport 2019

Forcits mål er å være den nordiske markedslederen innen eksplosiver og rådgivning og i forretningsområdet forsvar å være verdensledende innen ikke-sensitive eksplosiver. Selskapets økte fokus på sikkerhet har resultert i en 29% reduksjon i ledende arbeidsulykker til fravær sammenlignet med året før. I løpet av året ble Joakim Westerlund utnevnt til ny administrerende direktør (fra…