Forcit Group i et nøtteskall

En virkelig nordisk aktør hvis ekspertise spenner fra sprengnings- og utgravningskompetanse til forsvarssystemer.

MISjOn

Vår misjon er å muliggjøre et trygt og bærekraftig samfunn.

VISjOn

Vår visjon er å være den overlegne partneren for krevende operasjoner.

FORCIT er førstevalget i Norden for service og kunnskap tilknyttet sprengning, evaluering av lading og miljøpåvirkning, samt som en ønsket IM-teknologipartner globalt.

Vi har bygget vår kompetanse siden 1893, og hovedkontoret vårt er fortsatt i Hangö. FORCIT er en privateid og uavhengig aktør med et sterkt nordisk verdigrunnlag.

FORCIT består av tre forretningsområder: FORCIT Explosives – den ledende partneren for sivile eksplosiver og relaterte tjenester. FORCIT Consulting – konsulenttjenestepartneren som tilbyr et bredt spekter av kompetanse, tjenester og opplæring for bygging og utgraving. FORCIT Defence – en betrodd partner for IM-baserte forsvarssystemer av høy klasse for globale markeder.

Vi samarbeider nært med gruveindustrien og selskaper innen utgravings- og byggesektoren. FORCIT Defence samarbeid med forsvarsstyrkene og forsvarsindustrien.

FORCITs omsetning er ca. 130 millioner euro.

GÅ TIL SIDENE FOR FORRETNINGSOMRÅDENE VÅRE:

EXPLOSIVES

CONSULTING

DEFENCE

LEDERSKAP

Selskapet vårt ledes av styret sammen med ledelsen. Du kan lese mer om medlemmene i styret vårt og sammensetningen av ledelsen vår her.

ÅRsRAPPORTER

I vår årsrapport kan du lese beskrivelsen av forrige års drift generelt. Rapporten presenterer resultatene av aktivitetene våre – også i lys av tallene. Her finner du også årsrapportene fra tidligere år i arkivet.