Endringer i FORCIT Groups styre

Alexander Tallberg ble valgt inn som nytt medlem i FORCIT Groups styre på den årlige generalforsamlingen som ble holdt 7. april. Samtidig trer Claes Tallberg ut av styret, etter 26 års medlemskap.

Tom Melbye, Hans Karlander, Lauri Stadigh, Jarmo Lindberg og Pasi Tolppanen ble gjenvalgt som medlemmer av styret for neste periode, som avsluttes ved slutten av neste årsmøte. Lauri Stadigh fortsetter som styreleder.

Årsmøtet takket Claes Tallberg for hans lange og verdifulle styrearbeid.