FORCIT Group sin vesentlighetsanalyse fullført

Målet til FORCIT Group er å være bransjeledende innen bærekraft. Siden bærekraft er en av kjerneverdiene våre, streber vi alltid etter kontinuerlig utvikling.

For å støtte Forcits bærekraftarbeid, ble det gjennomført en omfattende nettundersøkelse for å finne ut hvordan Forcits partnere og kunder vurderer og verdsetter ulike fokusområder innen bærekraft. Vi ønsket også å undersøke hva slags bærekraftsrelaterte krav partnerne og kundene våre har både nå og i fremtiden. Etter nettundersøkelsen ble det arrangert et begrenset antall intervjuer for å utdype resultatene fra nettundersøkelsen. Undersøkelsen og intervjuene fant sted i løpet av første halvdel av 2022.

Vi hos Forcit takker hjertelig alle som deltok i undersøkelsen og intervjuene! Svarene deres vil hjelpe oss med å prioritere bærekraftsarbeidet og bevege oss mot mer og mer bærekraftig drift.

 

Undersøkelsessvar per stillingsbeskrivelse.
Produksjon / toppledelse / støtte / annet.

 

Gjennomsnittlig vesentlighetsscore for områder innen bærekraft.
Mennesker / planeten / lønnsomhet.
Skalaen var fra 1 til 6.

 

Sammendrag av undersøkelsesresultatene

Undersøkelsessvarene og intervjuene indikerer at de såkalte konvensjonelle verdiene, som forsyningssikkerhet, kvalitet og pris, mest sannsynlig vil bestå som de viktigste utvalgskriteriene når kundene og partnerne våre skal vurdere leverandører.

Men betydningen av verdier knyttet til bærekraft øker også. Den viktigste av disse bærekraftsrelaterte verdiene har selvfølgelig vært og vil fortsette å være kontinuerlig sikkerhet. Det er naturlig, siden vi opererer i en risikofylt bransje. Undersøkelsen viser likevel at betydningen av miljøverdier også øker.

Forcit ønsker å hjelpe kundene sine med å nå bærekraftsmålene deres i fremtiden også. Hvis du ønsker å diskutere hvordan du kan samarbeide med oss om bærekraftspørsmål, ta kontakt med Saila Savolainen (Chief Sustainability Officer, FORCIT Group).

 


Denne utligningen er gjort for å takke kundene våre for å ha deltatt i en interessentundersøkelse som hjelper FORCIT Group med å evaluere bærekraftstiltakene sine. Det valgte prosjektet styrker det biologiske mangfoldet, og forbedrer forholdene for matproduksjon.