Nytt medlem i FORCIT Groups styre

På FORCIT Groups årlige generalforsamling 4. april ble Ed Santamaria valgt inn som nytt styremedlem.

Ed Santamaria jobber i dag som administrerende direktør i Normet, som spesialiserer seg på undergrunnsdrift og gruvedrift, og han har lang erfaring fra gruveindustrien, blant annet gjennom flere ledende stillinger innen Sandvik Mining.

Se hele styret her.