BRANSJENS PIONER INNEN TEKNOLOGI

Med avansert teknologi og bransjekunnskap kan vi løse mange av kundenes utfordringer. Vi utvikler og lager kontinuerlig nye tjenester, som digitale verktøy for å optimalisere sprengning og utgraving, moderne forsvarssystemer og eksterne løsninger for miljøpåvirkning.


Forcit sine produksjonsprosesser er designet og bygget for å være fleksible. Et omfattende nettverk av råvareleverandører garanterer forsyningssikkerhet og tilpasning av produkter til forskjellige behov. Den kundeorienterte tilnærmingen starter med produksjon.

DIGITALISERING INNEN OPTIMALISERING AV
UTGRAVING

Våre digitale løsninger muliggjør et helt nytt nivå av sprengningsoptimalisering og administrering av miljøpåvirkninger i både gruver og andre utgravningssteder. Settet med digitale ForDEX-systemer (Forcit Digital Excavation) har gjort det mulig å bruke en helt ny type inngangsdata og måledata for miljøpåvirkning som en del av optimaliseringen av den samlede gravingsprosessen. Med det gir vi kunden ikke bare informasjon, men også kraftige verktøy for å administrere og bruke informasjon.

Ny teknologi

Kemiitti Bulk Fleet i FORCIT-sprengstoffvirksomheten, som er resultatet av vår egen produktutvikling, er vår stolthet. Den inneholder toppmoderne løsninger innen både automatisering og mekanikk og setter en ny standard for moderne inngangsenheter.

Våre produksjonsanlegg er ikke bare våre egne teknologiløsninger, men også høyt automatiserte. Dette sikrer en sikker og samtidig effektiv produksjonsprosess som også er fleksibel når det er nødvendig. Myndigheter og lovgivning stiller også krav til sikkerheten ved produksjon og bruk av eksplosiver.