FORCIT Groupin vastuullisuuden ja kestävän kehityksen olennaisuusanalyysi on valmistunut

FORCIT Groupin tavoite on olla alamme johtaja vastuullisuudessa ja kestävässä kehityksessä. Vastuullisuus on yksi ydinarvoistamme, ja pyrimme tällä saralla aina jatkuvaan kehitykseen.

Vastuullisuustavoitteidemme saavuttamista tukeaksemme toteutimme kattavan selainpohjaisen kyselyn, jossa pyrimme selvittämään, minkälaisen painoarvon asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme antavat vastuullisuuden ja kestävän kehityksen eri osa-alueille. Halusimme myös selvittää, minkä tyyppisiä vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä vaatimuksia asiakkaillamme ja yhteistyökumppaneillamme on nyt ja tulevaisuudessa. Kyselytutkimuksen jälkeen järjestimme vielä muutamia haastatteluja kyselyn vastausten syventämiseksi. Kyselytutkimus ja haastattelut järjestettiin vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.

Forcit haluaa kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn ja haastatteluihin osallistuneita! Vastauksenne auttavat meitä priorisoimaan vastuullisuustyötämme ja kehittämään toimintaa yhä vastuullisempaan ja kestävämpään suuntaan.

 

Kyselyyn vastanneiden työnkuvat.
Production – Tuotanto; Top mngmnt – Ylin johto; Support – Tukitoiminnot; Other – Muu

 

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen eri osa-alueille kyselyssä annetut painoarvot.
People – Ihmiset; Planet – Ympäristö; Profitability – Kannattavuus.
Asteikko 1‒6.

Tiivistelmä kyselyn tuloksista

Kyselytutkimus ja haastattelut osoittivat, että niin sanotut perinteiset arvot, kuten esimerkiksi toimitusvarmuus, laatu ja hinta, tulevat todennäköisesti jatkossakin säilymään tärkeimpinä valintakriteereinä, kun asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme arvioivat eri toimittajia.

Tästä huolimatta myös vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvien arvojen tärkeys on nousussa. Vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvistä arvoista kaiken tärkein on tietenkin nyt ja tulevaisuudessa turvallisuus. Tämä on ymmärrettävää, sillä toimimmehan alalla, johon liittyy riskejä. Kyselyn mukaan turvallisuuden lisäksi myös ympäristöön liittyvät arvot ovat kuitenkin yhä tärkeämpiä.

Forcit haluaa auttaa asiakkaitaan saavuttamaan vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteensa myös jatkossa. Jos haluat keskustella siitä, miten voisimme tehdä yhteistyötä vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa, voit ottaa yhteyttä FORCIT Groupin Chief Sustainability Officeriin Saila Savolaiseen.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Olemme tehneet tämän kompensaation kiittääksemme asiakkaitamme, jotka ovat osallistuneet FORCIT Groupin järjestämään sidosryhmäkyselyyn. Kyselyn tavoitteena on ollut auttaa FORCIT Groupia arvioimaan vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä toimiaan. Valittu kompensaatioprojekti vahvistaa biodiversiteettiä ja parantaa sitä kautta ruoantuotannon edellytyksiä.