Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Oy Forcit Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tortaina 7.4.2022 klo 16.00 ravintola Katajanokan Kasinolla, Laivastokatu 1, 00160 Helsinki.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen
 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 11. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 13. Hallituksen jäsenten valitseminen
 14. Tilintarkastajan valitseminen
 15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Vuosikertomus 2021 sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus sekä yllä mainitut päätösehdotukset ovat luettavissa ja ladattavissa Forcitin kotisivuilla https://forcitgroup.com/vuosikertomus/

Osakkeenomistaja voi tilata sähköisen vuosikertomuksen Hallinto ja HR assistentilta Pia Holmströmiltä osoitteesta: pia.holmstrom@forcit.fi

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistuakseen yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään 31.3.2022 klo 16.00 puhelimitse +358 (0)40 8690 202 tai sähköpostitse pia.holmstrom@forcit.fi

Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajien asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava oikeutensa edustaa osakkeenomistajaa kokouksessa.

Yhtiökokouksen jälkeen on mahdollisuus vapaamuotoisesti keskustella yhtiön hallituksen ja johdon kanssa Katajanokan Kasinolla.

 

Hangossa 21.3.2022
Oy Forcit Ab
Hallitus