Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Oy Forcit Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 14.4.2021 klo 16.00 yhtiön pääkonttorin Lewin salissa, Forcitintie 37, Hanko.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen
 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 11. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 13. Hallituksen jäsenten valitseminen
 14. Tilintarkastajan valitseminen
 15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Vuosikertomus 2020 sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus sekä yllä mainitut päätösehdotukset ovat luettavissa ja ladattavissa Forcitin kotisivuilla https://forcitgroup.com/vuosikertomus/

Osakkeenomistaja voi tilata sähköisen tai painetun vuosikertomuksen Hallinto ja HR assistentilta Pia Holmströmiltä osoitteesta: pia.holmstrom@forcit.fi

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistuakseen yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään 7.4.2021 klo 16.00 puhelimitse +358 (0)40 8690 202 tai sähköpostitse pia.holmstrom@forcit.fi

Noudattaaksemme viranomaisohjeita ja COVID-19 tilanteeseen liittyvien riskien välttämiseksi yhtiökokoukseen paikalla osallistuvien määrä on pidettävä mahdollisimman vähäisenä. Turvallisuuden takaamiseksi ja viranomaisohjeiden noudattamiseksi kehotamme osakkeenomistajia välttämään kokoukseen osallistumista paikan päällä ja mahdollisuuksien mukaan käyttämään asiamiestä kokoukseen osallistumisessa ja käyttämään osakkeenomistajan puolesta ääni- ja puheoikeutta. Osakkeenomistajat voivat valtuuttaa yhtiön edustajan, henkilöstöpäällikkö Stefan Långströmin, tai muun henkilön, edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajan nimittämän edustajan tulee esittää päivätty valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla esittää oikeutensa edustaa osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokouksen kulkua etäyhteyksiä käyttämällä MS Teams -sovelluksen kautta. Osakkeenomistajat, jotka aikovat osallistua kokoukseen tulisi ilmoittaa tästä kokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ja tulevat saamaan ilmoittautumisen yhteydessä ohjeet, kuinka liittyä kokoukseen MS Teams -sovellusta käyttäen.

Varsinaisen kokouksen jälkeen osakkeenomistajilla on mahdollisuus esittää hallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle kysymyksiä MS Teams-sovellusta käyttäen.

 

Hangossa 26.3.2021

Oy Forcit Ab

Hallitus