Arkiv

Årsberättelse 2021

FORCIT Groups verksamhet utvecklades positivt under året, trots att den globala coronapandemin fortsatte, och samtliga affärsområden uppvisade tillväxt mot föregående år. Satsningarna inom digitalisering tog ett stort steg framåt i och med förvärvet av programvaru- och teknikföretaget O-Pitblast.

ÅRSBERÄTTELSE 2020

FORCIT Groups verksamhet utvecklades positivt under året, trots den globala coronaviruspandemin, och samtliga affärsområden visade tillväxt jämfört med föregående år. Säkerheten förbättrades avsevärt och koncernens olycksfrekvens (LTIF) sjönk till 1,3.

Årsberättelse 2019

FORCITs målsättning är att vara nordisk marknadsledare inom Explosives och Consulting samt att inom affärsområdet Defence vara ledande på världsmarknaden inom ickekänsliga sprängämnen. Bolagets fokus på säkerhet har inneburit en reduktion i arbetsolycksfall med frånvaro på 29% mot föregående år. Under året har till ny VD utnämnts Joakim Westerlund (från den 1.4.2019).