Nordisk partner för krävande verksamheter

Forcit Group i korthet

FORCIT är en koncern i ständig utveckling, vars rötter går tillbaka ända till 1893. Som pionjär inom området är vi vana vid krävande förhållanden och utmanande projekt. Vi är experter inom tjänster relaterade till sprängning och laddning, eller hantering av miljöpåverkan som är förknippade med dem. Vi är även en ledande partner inom okänsliga sprängämnen för försvarsindustrin.

våra värderingar

karriär hos oss

På FORCIT strävar vi alltid efter att överträffa förväntningarna hos de människor som är beroende av vår yrkesskicklighet och expertis. Vi har ett starkt team med 500 proffs som dagligen arbetar för att våra kunder ska lyckas. Vi är alltid intresserade av nya talanger och gedigen erfarenhet.

hållbarhet i vår verksamhet

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet och FORCIT är väl positionerad att vara vägledare i norden.