HÅLLBAR UTVECKLING

HÅLLBAR UTVECKLING LIGGER I KÄRNAN AV VÅR AFFÄRSVERKSAMHET

Vi kompromissar aldrig med säkerheten.

Vår produktion, produkter och tjänster bidrar till ett hållbart samhälle.

Vår affärsverksamhet baserar sig på en stark affärsetik.

Vi engagerar oss som en aktiv, transparent och god aktör i samhället.

SUSTAINABILITY IN SHORT

I Sustainability in short – dokumentet introducerar vi vårt hållbarhetsrelaterade arbete. Du lär dig hur hållbarhet hanteras i vår verksamhet och vilken typ av data vi samlar in och mäter. Publikationen är på engelska.

HÄR KAN DU ANMÄLA MISSTÄNKTA OEGENTLIGHETER

Vi vill alltid agera ansvarsfullt och lagenligt samt leva upp till våra etiska värderingar. Om det finns brister i vår verksamhet, vill vi gärna bli uppmärksammade på det.

Vi möjliggör ett säkert och hållbart samhälle

Vårt strategiska mål som nordisk aktör är att vara branschledande inom hållbarhet.

Vi har redan länge fokuserat oss på miljöarbetet bl.a. genom att sedan 1992 förbinda oss till Responsible Care- programmet inom kemi-industrin. FORCIT är certifierad enligt ISO 14001.

Vi följer kontinuerligt upp vår miljöpåverkan och strävar i all vår verksamhet att minimera avfallsmängder och till att noggrannt sortera det oundvikliga avfallet. Till vår produktutvecklings viktigaste målsättningar hör att utveckla säkrä, kvalitativa och konkurrenskraftiga produkter, som under sin livscykel belastar miljön så lite som möjligt. FORCITs kvalitetssystem är ISO 9001 certifierat.

För närvarande utför vi detaljerade beräkningar av våra produktionsutsläpp. Dessutom utformar vi en färdplan för att nå CO2-neutralitet 2035. Eftersom vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck, letar vi efter lösningar som kan bidra till hållbarhetsutvecklingen gällande infrastruktur och gruvindustri.

De flesta av våra produkter har miljödeklarationer (EPD). Alla EPD-dokument kan hittas genom att klicka på länken nedan.

EPD-NORGE – GÅ TILL SIDOR

CERTIFIKAT

ISO 14001

ISO 9001

Certifikat för koldioxidkompensation (arbetsresorna 2022)

ETISKA RIKTLINJER (CODE OF CONDUCT)

Ladda ner här FORCIT Groups etiska riktlinjer (Code of Conduct).

Vi förbinder oss till att ständigt utveckla vår verksamhet beträffande säkerhets-, miljö- och kvalitetsfrågor.

FORCIT Leadership Team