hållbar utveckling

hållbar utveckling ligger i kärnan av vår affärsverksamhet

  • Vi kompromissar aldrig med säkerheten
  • Våra produkter och tjänster möjliggör ett säkert och hållbart samhälle
  • Vår affärsverksamhet baserar sig på en stark affärsetik
  • Vi engagerar oss som en aktiv, transparent och god aktör i samhället

Vi möjliggör ett säkert och hållbart samhälle

Vi har redan länge varit med i miljöarbetet bl.a. genom att sedan 1992 förbinda oss till Responsible Care programmet inom kemi-industrin. FORCITs miljöprogram har ISO 14001 certifierats.

Vi följer kontinuerligt upp vår miljöpåverkan och strävar i all vår verksamhet att minimera avfallsmängder och till att noggrannt sortera det oundvikliga avfallet. Till vår produktutvecklings viktigaste målsättningar hör att utveckla säkrä, kvalitativa och konkurrenskraftiga produkter, som under sin livscykel belastar miljön så lite som möjligt. FORCITs kvalitetssystem är ISO 9001 certifierat.

Vi förbinder oss till att ständigt utveckla vår verksamhet beträffande kvalitets-, miljö- och säkerhetsfrågor.

certifikat

ISO 14001

Forcits miljöprogram är ISO 14001-certifierat sedan 1998.

ISO 9001

Forcits kvalitetssystem är ISO 9001-certifierat.