All news

FORCIT Groups årsberättelse 2020 är publicerad

FORCIT Groups verksamhet utvecklades positivt under året, den globala Coronapandemin till trots, och samtliga affärsområden uppvisade tillväxt mot föregående år. Säkerhetsprestandan förbättrades klart och koncernens olycksfallsfrekvens med förlorad tid (LTIF) minskade till 1,3. FORCIT Group ökade sin försäljning i alla affärsenheter jämfört med föregående år och koncernens omsättning var 11 procent högre jämfört med föregående…

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Oy Forcit Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls onsdagen den 14.4.2021 kl. 16.00 i Lewinsalen vid bolagets huvudkontor, Forcitvägen 37, Hangö. A. Ärenden som behandlas på ordinarie bolagsstämman Öppnande av stämman Konstituering av stämman Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen Konstaterande av stämmans laglighet Konstaterande av närvaro vid stämman och…

God Jul och Gott Nytt År!

Vi tackar våra kunder, leverantörer och partners för året som gått och önskar alla en riktigt god jul!

Samma människor, nytt namn, ännu bättre service

Bergsäker AB (SE), Oy Finnrock Ab (FI), och Bergcon AS (NO) är ledande konsultbolag inom rådgivning till infrastruktur-, mark-och anläggnings-, bergs- och gruvbranscherna i sina respektive länder. Vårt primära specialistområde är omgivningspåverkan som bland annat omfattar riskanalyser i samband med mark- och sprängarbeten, för- och efterbesiktningar samt mätning av vibrationer, buller och damm. Övriga specialistområden…

Nya Fordyn patrondimensioner

FORDYN-PRODUKTGRUPPEN UTÖKAS MED TVÅ NYA dimensioner. Nya dimensioner på Ø 36 x 560 mm och Ø 40 x 560 mm är nu tillgängliga i tillägg till de små (Ø 25–35 mm) papperspatroner och stora (Ø 43–85 mm) plastförpackade patroner. Produktionen av de nya patronstorlekarna startar i Hangö under sommaren. En ny patronmaskin har byggts i…

Forcit fortsätter samarbetet med Boliden i större utsträckning

Boliden har överenskommit med Forcit om ett 5-årigt avtal gällande leverans av service och material av sprängmedel, från och med 2021-01-01 till 2025-12-31. Detta gäller Bolidens gruvor i Sverige och Boliden Kevitsa i Finland. ”Att förlänga avtalet är ett tydligt uttryck av förtroende från en viktig kund och visar att vi har fokuserat på rätt…

eNPS 52 är ett nummer att vara stolt över

eNPS * Employee Net Promoter Score mäter anställdas engagemang och deras vilja att rekommendera sin arbetsgivare till andra. Forcits eNPS mättes i vår senaste personalundersökning för några månader sedan, vilket resulterade i ett mycket bra resultat på 52. Undersökningen visar också att vi Forcit-anställda är redo att göra extra ansträngningar för att uppnå våra mål…