All news

Årsberättelse 2022 har nu publicerats

I vår årsberättelse för 2022, som publiceras idag, summerar vi det gångna året gällande utveckling och nyckelprojekt. Klicka till vår webbsida för att läsa rapporten här.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Oy Forcit Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls tisdagen den 4.4.2023 kl. 16.00 i Kullager-salen vid Hanaholmens konferenscenter, Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo. A. Ärenden som behandlas på ordinarie bolagsstämman Öppnande av stämman Konstituering av stämman Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen Konstaterande av stämmans laglighet Konstaterande av närvaro vid stämman…

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Vi tackar våra kunder, leverantörer och partners för samarbetet under året. Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

FORCIT har blivit tilldelat certifikatet Framgångsföretag

För andra året i rad har vi fått Kauppalehtis Framgångsföretag-certifikat, som endast tilldelas en liten del av finländska företag. Baserat på jämförelser av nyckeltal har FORCIT rankats bland de bästa företagen, både bland alla finska företag och bland företagen i den egna branschen. Framgångsföretag-certifikat är en garanti för kvalitet och tillförlitlighet. Det visar med en…

FORCIT Groups väsentlighetsanalys avslutad

FORCIT Groups mål är att vara branschledande inom hållbarhet och eftersom hållbarhet är ett av våra kärnvärden strävar vi alltid efter kontinuerlig utveckling. För att stödja Forcits hållbarhetsarbete har vi genomfört en omfattande webbundersökning för att ta reda på hur Forcits partners och kunder värderar olika områden inom hållbarhet. Vi ville också undersöka vilken typ…

Hållbarhetsrapporten 2021 är publicerad

Hållbarhet är ett av FORCIT koncernens fokusområden. Läs om exemplen och indikatorerna för vårt hållbarhetsarbete i den nyligen publicerade rapporten Sustainability in Short 2021. Du kan läsa rapporten HÄR. Rapporten är endast på engelska.

Förändringar i FORCIT Groups styrelse

På FORCIT Groups bolagsstämma, som hölls den 7.4, valdes Alexander Tallberg till styrelsemedlem. Samtidigt avgick Claes Tallberg som styrelsemedlem efter 26 års styrelsearbete. Till övriga styrelsemedlemmar för följande period som utgår vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma omvaldes Tom Melbye, Hans Karlander, Lauri Stadigh, Jarmo Lindberg och Pasi Tolppanen. Lauri Stadigh fortsätter som styrelseordförande. Bolagsstämman…

FORCIT Groups årsberättelse 2021 är publicerad

FORCIT Groups verksamhet utvecklades positivt under året, trots att den globala coronapandemin fortsatte, och samtliga affärsområden uppvisade tillväxt mot föregående år. Satsningarna inom digitalisering tog ett stort steg framåt i och med förvärvet av programvaru- och teknikföretaget O-Pitblast.   Läs årsberättelsen här. 

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Oy Forcit Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 7.4.2022 kl. 16.00 i Karimosalen vid restaurang Katajanokan Kasino, Maringatan 1, Helsingfors. A. Ärenden som behandlas på ordinarie bolagsstämman Öppnande av stämman Konstituering av stämman Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen Konstaterande av stämmans laglighet Konstaterande av närvaro vid stämman…