All news

Förändringar i FORCIT Groups Leadership Team

Tina Baars har utsetts till ny Chief Financial Officer för FORCIT Group. Tina har omfattande erfarenhet som Chief Financial Officer från flera internationella bolag och hon har lett olika typer av multinationella och multifunktionella team i sin karriär, såsom upphandling, IT och ekonomi. Tina har även robust kunnande inom Finance Transformation samt Mergers & Acquisitions…

Hållbarhetsrapporten 2022 har publicerats

I vår hållbarhetsrapport för 2022 redovisar vi status och planer för framtiden inom vårt hållbarhetsarbete. Under 2022 gjorde vi framsteg i många av våra hållbarhetsprojekt. Vår road map för koldioxidneutralitet som färdigställdes 2022 inkluderar investeringar och utvecklingsprojekt som kommer att hjälpa oss att minska våra utsläpp, förbättra energieffektiviteten och öka andelen grön energi. Vi har…

Ny medlem i FORCIT Groups styrelse

Vid FORCIT Groups ordinarie bolagstämma den 4 april valdes Ed Santamaria till ny styrelsemedlem. Ed Santamaria arbetar idag som verkställande direktör vid Normet, som specialiserar sig på underjordsverksamheter och gruvdrift, och han har lång erfarenhet från gruvindustrin, bland annat genom flera seniora positioner inom Sandvik Mining. Se hela styrelsen här.

Årsberättelse 2022 har nu publicerats

I vår årsberättelse för 2022, som publiceras idag, summerar vi det gångna året gällande utveckling och nyckelprojekt. Klicka till vår webbsida för att läsa rapporten här.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Oy Forcit Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls tisdagen den 4.4.2023 kl. 16.00 i Kullager-salen vid Hanaholmens konferenscenter, Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo. A. Ärenden som behandlas på ordinarie bolagsstämman Öppnande av stämman Konstituering av stämman Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen Konstaterande av stämmans laglighet Konstaterande av närvaro vid stämman…

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Vi tackar våra kunder, leverantörer och partners för samarbetet under året. Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

FORCIT har blivit tilldelat certifikatet Framgångsföretag

För andra året i rad har vi fått Kauppalehtis Framgångsföretag-certifikat, som endast tilldelas en liten del av finländska företag. Baserat på jämförelser av nyckeltal har FORCIT rankats bland de bästa företagen, både bland alla finska företag och bland företagen i den egna branschen. Framgångsföretag-certifikat är en garanti för kvalitet och tillförlitlighet. Det visar med en…

FORCIT Groups väsentlighetsanalys avslutad

FORCIT Groups mål är att vara branschledande inom hållbarhet och eftersom hållbarhet är ett av våra kärnvärden strävar vi alltid efter kontinuerlig utveckling. För att stödja Forcits hållbarhetsarbete har vi genomfört en omfattande webbundersökning för att ta reda på hur Forcits partners och kunder värderar olika områden inom hållbarhet. Vi ville också undersöka vilken typ…

Hållbarhetsrapporten 2021 är publicerad

Hållbarhet är ett av FORCIT koncernens fokusområden. Läs om exemplen och indikatorerna för vårt hållbarhetsarbete i den nyligen publicerade rapporten Sustainability in Short 2021. Du kan läsa rapporten HÄR. Rapporten är endast på engelska.