eNPS 52 är ett nummer att vara stolt över

eNPS * Employee Net Promoter Score mäter anställdas engagemang och deras vilja att rekommendera sin arbetsgivare till andra. Forcits eNPS mättes i vår senaste personalundersökning för några månader sedan, vilket resulterade i ett mycket bra resultat på 52.

Undersökningen visar också att vi Forcit-anställda är redo att göra extra ansträngningar för att uppnå våra mål och förstår vikten av våra egna insatser för kundnöjdheten. Vi är stolta över vårt arbete här och samarbetar bra med våra kollegor. Säkerhet understryks starkt och utvecklas ständigt. Arbetsolyckor som ledde till frånvaro har minskat med 30% jämfört med föregående år. Vår senaste framgång när det gäller säkerhet är priset ”Årets entreprenör” som tilldelades oss av Outokumpu Ferrochrome Business Area för vårt exceptionellt goda säkerhetsarbete.

Vi kommer att fortsätta fokusera på våra utvecklingsområden, intern kommunikation och att lyfta fram gemensamma framgångar. Den hektiska arbetsfokuserade vardagen och den framåtblickande affärskulturen beaktar inte alltid detta viktiga behov av att också ta en paus för att njuta av gemensamma prestationer.

Även på Forcit ser vi att det bakom vår framgånsrika verksamhet är människor som är motiverade i sitt arbete, som inspirerar sina kollegor, som innoverar och verkligen strävar efter att överträffar våra kunders förväntningar. Även om vi har lyckats med detta lämnar resultaten av undersökningen fortfarande utrymme för förbättringar. Förutom vårt utvecklingsarbete fortsätter vi att genomföra dessa undersökningar årligen, med inriktning på en förbättrad verksamhet, arbetsglädje och ytterligare växande eNPS resultat.

* ENPS beräknas genom att fråga ”Skulle du rekommendera ditt jobb till dina vänner eller kollegor och vad skulle du betygsätta det på en skala från 1-10?”. Denna siffra erhålls genom att från den relativa andelen ”amnassadörer” (svar 9 eller 10) dra av procentandelen ”kritiska” (svar 0-6), medan svaren 7-8 beaktas som neutrala och påverkar således endast indirekt de övriga procentandelarna.