FORCIT Compliance Line-anmälningskanal är nu öppen

FORCIT Group försöker i alla lägen agera ansvarsfullt och lagenligt samt respektera vårt företags etiska värden. Om det finns brister i vår verksamhet, vill vi gärna bli uppmärksammade på det.

I vårt företag har vi tagit i bruk den konfidentiella tjänsten Anmälningskanalen. Via denna kan vår personal och våra intressenter på ett tryggt sätt meddela om eventuella missförhållanden som de upptäcker.

Samtliga anmälningar hanteras konfidentiellt och på ett korrekt sätt. Vi ser alltid till att garantera integritetsskyddet för anmälaren, föremålet för anmälan, samt övriga parter som eventuellt omnämns i anmälan.

Anmälningskanalen finns HÄR.

Om du bara vill ge återkoppling, såsom kundrespons och utvecklingsidéer, skicka e-post till forcit@forcit.fi.