FORCIT Group och Enaex skriver avtal om joint venture för att accelerera digitala lösningar för gruvindustrin

FORCIT Group och Enaex har etablerat ett joint venture som syftar till att möta marknadens ökande efterfrågan på mjukvara och produkter för hållbar gruvdrift. Läs mer på engelska på FORCIT Groups Newsroom, HÄR