FORCIT Groups väsentlighetsanalys avslutad

FORCIT Groups mål är att vara branschledande inom hållbarhet och eftersom hållbarhet är ett av våra kärnvärden strävar vi alltid efter kontinuerlig utveckling.

För att stödja Forcits hållbarhetsarbete har vi genomfört en omfattande webbundersökning för att ta reda på hur Forcits partners och kunder värderar olika områden inom hållbarhet. Vi ville också undersöka vilken typ av hållbarhetsrelaterade krav våra partners och kunder har både nu och vilka krav de kan komma att ha i framtiden. Efter webbenkäten arrangerades ett begränsat antal särskilda intervjuer för att få en djupare förståelse av enkätresultatet. Enkäten och intervjuerna ägde rum under första halvåret 2022.

Vi på Forcit tackar hjärtligt alla er som deltagit i enkäten och intervjuerna! Dina svar hjälper oss att prioritera vårt hållbarhetsarbete och att gå mot en mer och mer hållbar verksamhet.

 

Enkätsvar per arbetsbeskrivning.
Production – Produktion; Top mngmnt – Högsta ledningen; Support – Stödfunktioner; Other- Övrig

 

Genomsnittligt materialitetspoäng för olika hållbarhetsområden.
People – Människor; Planet – Planet; Profitability – Lönsamhet.
Skalan var från 1 till 6.

Sammanfattning av enkätsresultaten

Enkätsvaren och intervjuerna ger vid handen att de så kallade konventionella värdena, såsom trygghet i leverantörskedjan, kvalitet och pris kommer med största sannolikhet att finnas kvar som de viktigaste urvalskriterierna när våra kunder och partners utvärderar leverantörer.

Samtidigt ökar också betydelsen av värden förknippade till hållbarhet. Det viktigaste värdet har varit och kommer att fortsätta att vara säkerhet. Detta är naturligt, eftersom vi arbetar i en riskfylld bransch. Enkäten visar även att betydelsen av miljövärden ökar.

Vi vill också bidra till våra kunders hållbarhetsarbete. Om du vill diskutera väsentlighetsanalysen eller möjliga samarbeten, vänligen kontakta FORCIT Groups Chief Sustainability Officer Saila Savolainen.

 


Denna kompensation har gjorts för att tacka våra kunder för att de deltagit i en intressentundersökning som hjälper oss att utvärdera våra hållbarhetsåtgärder. Det valda kompensationsprojektet stärker den biologiska mångfalden och förbättrar förutsättningarna för livsmedelsproduktion.