Ny medlem i FORCIT Groups styrelse

Vid FORCIT Groups ordinarie bolagstämma den 4 april valdes Ed Santamaria till ny styrelsemedlem.

Ed Santamaria arbetar idag som verkställande direktör vid Normet, som specialiserar sig på underjordsverksamheter och gruvdrift, och han har lång erfarenhet från gruvindustrin, bland annat genom flera seniora positioner inom Sandvik Mining.

Se hela styrelsen här.