All news

Förändringar i FORCIT Groups styrelse

På FORCIT Groups bolagsstämma, som hölls den 7.4, valdes Alexander Tallberg till styrelsemedlem. Samtidigt avgick Claes Tallberg som styrelsemedlem efter 26 års styrelsearbete. Till övriga styrelsemedlemmar för följande period som utgår vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma omvaldes Tom Melbye, Hans Karlander, Lauri Stadigh, Jarmo Lindberg och Pasi Tolppanen. Lauri Stadigh fortsätter som styrelseordförande. Bolagsstämman…

FORCIT Groups årsberättelse 2021 är publicerad

FORCIT Groups verksamhet utvecklades positivt under året, trots att den globala coronapandemin fortsatte, och samtliga affärsområden uppvisade tillväxt mot föregående år. Satsningarna inom digitalisering tog ett stort steg framåt i och med förvärvet av programvaru- och teknikföretaget O-Pitblast.   Läs årsberättelsen här. 

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Oy Forcit Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 7.4.2022 kl. 16.00 i Karimosalen vid restaurang Katajanokan Kasino, Maringatan 1, Helsingfors. A. Ärenden som behandlas på ordinarie bolagsstämman Öppnande av stämman Konstituering av stämman Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen Konstaterande av stämmans laglighet Konstaterande av närvaro vid stämman…

God Jul och Gott Nytt År!

Vi tackar våra kunder, leverantörer och partners för samarbetet under året. Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

Anni Bölenius har utnämnts till FORCIT Group Chief Communications Officer

Anni Bölenius har utnämnts till Chief Communications Officer för FORCIT Group från och med den 1.12.2021. Anni kommer till Forcit-koncernen från en position som Head of Communications and Sustainability på Swedish Space Corporation (SSC). Annis arbetshistoria omfattar flera ledande kommunikationsrelaterade befattningar på t.ex. Försvarets Radioanstalt (FRA) och Svensk Kärnbränslehantering (SKB). Anni har dubbelt svenskt och…

FORCIT Compliance Line-anmälningskanal är nu öppen

FORCIT Group försöker i alla lägen agera ansvarsfullt och lagenligt samt respektera vårt företags etiska värden. Om det finns brister i vår verksamhet, vill vi gärna bli uppmärksammade på det. I vårt företag har vi tagit i bruk den konfidentiella tjänsten Anmälningskanalen. Via denna kan vår personal och våra intressenter på ett tryggt sätt meddela…

Forcit har blivit tilldelat certifikatet Framgångsföretag

Vi Framgångsföretag är de företag som en finansanalytiker har ansett prestera bättre än sina konkurrenter. Endast cirka 6 % av de finska aktiebolagen ansluter sig till listan över framgångsrika företag varje år! Framgångsföretag-märket är en garanti för kvalitet och tillförlitlighet. Det visar med en blick att företaget vet hur man tar hand om kunder, företag…

Sustainability in Short 2020 års sammanfattning är tillgänglig!

Sustainability in Short 2020 års sammanfattning är tillgänglig! Se hur vi utvecklades 2020 när det gäller säkerhet och miljö! Sammanfattningen ger omfattande nyckeltal och praktiska exempel på alla aktiviteter som beskriver vårt ansvar. På vår webbplats för hållbarhet kan du hitta mer information om temat. Till webbplatsen >>

Företagsförvärvet är slutfört

FORCIT Group, en mångsidig nordisk expert inom sprängämnes- och brytningsindustrin, förverkligar sina mål gällande tillväxt och internationalisering. Koncernen, som satsar stort på teknologi och digitalisering, meddelade idag att företagsförvärvet av O-Pitblast Lda har slutförts. Med förvärvet överförs hela mjukvarubolagets aktiekapital till FORCIT-koncernens ägo. I och med förvärvet kommer O-Pitblast Lda:s globala verksamhet att integreras i…

Nya utnämningar inom Forcits affärsområden

Från och med den 1 juni 2021 kommer förändringar i ledningspositionerna inom FORCIT Consulting och FORCIT Explosives att träda i kraft, med vilka vi strävar efter ett allt närmare samarbete mellan Forcits affärsområden och verksamhetsländer och en större fokuseringen på strategiska tillväxtprojekt. Vi tror, att genom närmare internt samarbete i enlighet med OneForcit-andan kommer vi…