Nyheter

Nyheter

 • FORCIT Group och Enaex skriver avtal om joint venture för att accelerera digitala lösningar för gruvindustrin

  FORCIT Group och Enaex har etablerat ett joint venture som syftar till att möta marknadens ökande efterfrågan på mjukvara och produkter för hållbar gruvdrift. Läs mer på engelska på FORCIT Groups Newsroom, HÄR.  Lue lisää
 • GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

  Vi tackar våra kunder, leverantörer och partners för samarbetet under året. Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år! Lue lisää
 • FORCIT har blivit tilldelat certifikatet Framgångsföretag

  För andra året i rad har vi fått Kauppalehtis Framgångsföretag-certifikat, som endast tilldelas en liten del av finländska företag. Baserat på jämförelser av nyckeltal har FORCIT rankats bland de bästa företagen, både bland alla finska företag och bland företagen i den egna branschen. Framgångsföretag-certifikat är en garanti för kvalitet och tillförlitlighet. Det visar med en… Lue lisää
 • FORCIT Groups väsentlighetsanalys avslutad

  FORCIT Groups mål är att vara branschledande inom hållbarhet och eftersom hållbarhet är ett av våra kärnvärden strävar vi alltid efter kontinuerlig utveckling. För att stödja Forcits hållbarhetsarbete har vi genomfört en omfattande webbundersökning för att ta reda på hur Forcits partners och kunder värderar olika områden inom hållbarhet. Vi ville också undersöka vilken typ… Lue lisää
 • Hållbarhetsrapporten 2021 är publicerad

  Hållbarhet är ett av FORCIT koncernens fokusområden. Läs om exemplen och indikatorerna för vårt hållbarhetsarbete i den nyligen publicerade rapporten Sustainability in Short 2021. Du kan läsa rapporten HÄR. Rapporten är endast på engelska. Lue lisää
 • Förändringar i FORCIT Groups styrelse

  På FORCIT Groups bolagsstämma, som hölls den 7.4, valdes Alexander Tallberg till styrelsemedlem. Samtidigt avgick Claes Tallberg som styrelsemedlem efter 26 års styrelsearbete. Till övriga styrelsemedlemmar för följande period som utgår vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma omvaldes Tom Melbye, Hans Karlander, Lauri Stadigh, Jarmo Lindberg och Pasi Tolppanen. Lauri Stadigh fortsätter som styrelseordförande. Bolagsstämman… Lue lisää
 • FORCIT Groups årsberättelse 2021 är publicerad

  FORCIT Groups verksamhet utvecklades positivt under året, trots att den globala coronapandemin fortsatte, och samtliga affärsområden uppvisade tillväxt mot föregående år. Satsningarna inom digitalisering tog ett stort steg framåt i och med förvärvet av programvaru- och teknikföretaget O-Pitblast.   Läs årsberättelsen här.  Lue lisää
 • Kallelse till ordinarie bolagsstämma

  Aktieägarna i Oy Forcit Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 7.4.2022 kl. 16.00 i Karimosalen vid restaurang Katajanokan Kasino, Maringatan 1, Helsingfors. A. Ärenden som behandlas på ordinarie bolagsstämman Öppnande av stämman Konstituering av stämman Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen Konstaterande av stämmans laglighet Konstaterande av närvaro vid stämman… Lue lisää
 • God Jul och Gott Nytt År!

  Vi tackar våra kunder, leverantörer och partners för samarbetet under året. Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år! Lue lisää
 • Anni Bölenius har utnämnts till FORCIT Group Chief Communications Officer

  Anni Bölenius har utnämnts till Chief Communications Officer för FORCIT Group från och med den 1.12.2021. Anni kommer till Forcit-koncernen från en position som Head of Communications and Sustainability på Swedish Space Corporation (SSC). Annis arbetshistoria omfattar flera ledande kommunikationsrelaterade befattningar på t.ex. Försvarets Radioanstalt (FRA) och Svensk Kärnbränslehantering (SKB). Anni har dubbelt svenskt och… Lue lisää