Nyheter

Nyheter

 • Anni Bölenius har utnämnts till FORCIT Group Chief Communications Officer

  Anni Bölenius har utnämnts till Chief Communications Officer för FORCIT Group från och med den 1.12.2021. Anni kommer till Forcit-koncernen från en position som Head of Communications and Sustainability på Swedish Space Corporation (SSC). Annis arbetshistoria omfattar flera ledande kommunikationsrelaterade befattningar på t.ex. Försvarets Radioanstalt (FRA) och Svensk Kärnbränslehantering (SKB). Anni har dubbelt svenskt och… Lue lisää
 • FORCIT Compliance Line-anmälningskanal är nu öppen

  FORCIT Group försöker i alla lägen agera ansvarsfullt och lagenligt samt respektera vårt företags etiska värden. Om det finns brister i vår verksamhet, vill vi gärna bli uppmärksammade på det. I vårt företag har vi tagit i bruk den konfidentiella tjänsten Anmälningskanalen. Via denna kan vår personal och våra intressenter på ett tryggt sätt meddela… Lue lisää
 • Forcit har blivit tilldelat certifikatet Framgångsföretag

  Vi Framgångsföretag är de företag som en finansanalytiker har ansett prestera bättre än sina konkurrenter. Endast cirka 6 % av de finska aktiebolagen ansluter sig till listan över framgångsrika företag varje år! Framgångsföretag-märket är en garanti för kvalitet och tillförlitlighet. Det visar med en blick att företaget vet hur man tar hand om kunder, företag… Lue lisää
 • Sustainability in Short 2020 års sammanfattning är tillgänglig!

  Sustainability in Short 2020 års sammanfattning är tillgänglig! Se hur vi utvecklades 2020 när det gäller säkerhet och miljö! Sammanfattningen ger omfattande nyckeltal och praktiska exempel på alla aktiviteter som beskriver vårt ansvar. På vår webbplats för hållbarhet kan du hitta mer information om temat. Till webbplatsen >> Lue lisää
 • Företagsförvärvet är slutfört

  FORCIT Group, en mångsidig nordisk expert inom sprängämnes- och brytningsindustrin, förverkligar sina mål gällande tillväxt och internationalisering. Koncernen, som satsar stort på teknologi och digitalisering, meddelade idag att företagsförvärvet av O-Pitblast Lda har slutförts. Med förvärvet överförs hela mjukvarubolagets aktiekapital till FORCIT-koncernens ägo. I och med förvärvet kommer O-Pitblast Lda:s globala verksamhet att integreras i… Lue lisää
 • Nya utnämningar inom Forcits affärsområden

  Från och med den 1 juni 2021 kommer förändringar i ledningspositionerna inom FORCIT Consulting och FORCIT Explosives att träda i kraft, med vilka vi strävar efter ett allt närmare samarbete mellan Forcits affärsområden och verksamhetsländer och en större fokuseringen på strategiska tillväxtprojekt. Vi tror, att genom närmare internt samarbete i enlighet med OneForcit-andan kommer vi… Lue lisää
 • FORCIT Group stärker sin position som en modern teknologiexpert genom att förvärva ett globalt programvaruföretag från Portugal

  FORCIT Group, en mångsidig nordisk expert inom sprängmedels- och brytningsindustrin, förverkligar sina mål gällande tillväxt och internationalisering. Företaget, som startade sin verksamhet 1893 i Hangö, Finland, har under sin nästan 130-åriga historia vuxit från en liten lokal produktionsanläggning till en teknologikoncern i världsklass inom sina affärsområden. Koncernens affärsverksamhet omfattar civila sprängämnen samt till dem hörande… Lue lisää
 • FORCIT Groups årsberättelse 2020 är publicerad

  FORCIT Groups verksamhet utvecklades positivt under året, den globala Coronapandemin till trots, och samtliga affärsområden uppvisade tillväxt mot föregående år. Säkerhetsprestandan förbättrades klart och koncernens olycksfallsfrekvens med förlorad tid (LTIF) minskade till 1,3. FORCIT Group ökade sin försäljning i alla affärsenheter jämfört med föregående år och koncernens omsättning var 11 procent högre jämfört med föregående… Lue lisää
 • Kallelse till ordinarie bolagsstämma

  Aktieägarna i Oy Forcit Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls onsdagen den 14.4.2021 kl. 16.00 i Lewinsalen vid bolagets huvudkontor, Forcitvägen 37, Hangö. A. Ärenden som behandlas på ordinarie bolagsstämman Öppnande av stämman Konstituering av stämman Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen Konstaterande av stämmans laglighet Konstaterande av närvaro vid stämman och… Lue lisää
 • God Jul och Gott Nytt År!

  Vi tackar våra kunder, leverantörer och partners för året som gått och önskar alla en riktigt god jul! Lue lisää