Ledning

styrelse

Lauri Stadigh
Ordförande
Medlem sedan 2015

Hans Karlander
Ordinarie medlem
Medlem sedan 2018

Pasi Tolppanen
Ordinarie medlem
Medlem sedan 2019

Alexander Tallberg
Ordinarie medlem
Medlem sedan 2022

Ed Santamaria
Ordinarie medlem
Medlem sedan 2023ledningsgrupp

Joakim Westerlund
Chief Executive Officer
FORCIT Group

Vi tror att ett tydligt och stödjande ledarskap, en bergfast uppsättning av nordiska värderingar och dedikerade människor är de faktorer som gör oss framgångsrika.

Joakim Westerlund

Tommi Halonen
COO & Executive Vice President
FORCIT Explosives

Kari Saukkonen
Executive Vice President
FORCIT Consulting

Hannu Hytti
Executive Vice President
FORCIT Defence

Tina Baars
Chief Financial Officer
FORCIT Group

Saila Savolainen
Chief Sustainability Officer
FORCIT Group

Stefan Långström
Chief People and Culture Officer
FORCIT Group