Arkisto

Vuosikertomus 2021

FORCIT Groupin toiminta kehittyi vuoden aikana suotuisasti maailmanlaajuisesta koronaviruspandemian jatkumisesta huolimatta, ja kaikilla toimialueilla näkyi kasvua verrattuna edeltävään vuoteen. Digitalisaatiokehityksemme otti valtavan edistysaskeleen, kun yhtiömme osti ohjelmisto- ja teknologiayritys O-Pitblastin.

Vuosikertomus 2020

FORCIT Groupin toiminta kehittyi vuoden aikana suotuisasti maailmanlaajuisesta koronaviruspandemiasta huolimatta, ja kaikilla toimialueilla näkyi kasvua verrattuna edeltävään vuoteen. Turvallisuus parantui huomattavasti, ja konsernin tapaturmataajuus (LTIF) laski tasolle 1,3.

Vuosikertomus 2019

FORCITin tavoitteena on olla Pohjoismaiden markkinajohtaja Explosives- ja Consulting-toimialueiden osalta. Defence-toimialueella yhtiö pyrkii maailman markkinajohtajaksi epäherkkien räjähteiden alalla. Yhtiön panostus turvallisuuteen on johtanut työtapaturmien vähenemiseen, ja niistä johtuvat poissaolot vähenivät 29 % edellisvuoteen nähden. Vuoden aikana uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Joakim Westerlund (1.4.2019 alkaen).

Vuosikertomus 2018

Yhtiön henkilöstörakennetta on kehitetty ja muokattu strategisten suuntaviivojen, tavoitteiden ja liiketoiminnan mukaan. Kilpailu räjähdysainemarkkinoilla on kovaa. Eurooppalainen räjähdysainetoimiala on läpikäymässä rakenteellisiamuutoksia.