Årlig rapport

FORCIT Groups årlige rapport inkluderer styrets rapport, konsernregnskapet, morselskapets regnskap og revisjonsrapporten.

Innholdet i den årlige rapporten er utarbeidet på finsk, svensk og engelsk.

Årlig rapport 2020

Forcits mål er å være den nordiske markedslederen

FORCIT Groups virksomheter har vist positiv utvikling i 2020. Til tross for Corona-pandemien har alle selskapets forretningsenheter hatt vekst, sammenlignet med året før. HMS-statistikken er betydelig forbedret og H1-verdien for hele konsernet er nede i 1,3.