Årlig rapport

FORCIT Groups årlige rapport inkluderer styrets rapport, konsernregnskapet, morselskapets regnskap og revisjonsrapporten.

Innholdet i den årlige rapporten er utarbeidet på finsk, svensk og engelsk.

Årlig rapport 2019

Forcits mål er å være den nordiske markedslederen

Forcits mål er å være den nordiske markedslederen innen eksplosiver og rådgivning og i forretningsområdet forsvar å være verdensledende innen ikke-sensitive eksplosiver. Selskapets økte fokus på sikkerhet har resultert i en 29% reduksjon i ledende arbeidsulykker til fravær sammenlignet med året før. I løpet av året ble Joakim Westerlund utnevnt til ny administrerende direktør (fra 1. april 2019).