Årlig rapport

FORCIT Groups årlige rapport inkluderer styrets rapport, konsernregnskapet, morselskapets regnskap og revisjonsrapporten.

Innholdet i den årlige rapporten er utarbeidet på finsk, svensk og engelsk.

Årlig rapport 2020

Forcits mål er å være den nordiske markedslederen

FORCIT Groups virksomhet utviklet seg positivt det siste året, til tross for verdensomspennende Coronavirus-pandemi, og alle selskapets forretningsenheter viste vekst sammenlignet med året før. Sikkerhetsytelsen forbedret seg tydelig, og konsernets skadefrekvens gikk tapt ned til 1,3.