Årlig rapport

FORCIT Groups årlige rapport inkluderer styrets rapport, konsernregnskapet, morselskapets regnskap og revisjonsrapporten.

Innholdet i den årlige rapporten er utarbeidet på finsk, svensk og engelsk.

Årlig rapport 2021

Forcits mål er å være den nordiske markedslederen

FORCIT Groups virksomhet utviklet seg positivt det siste året, til tross for fortsettelsen av den globale koronaviruspandemien, og alle selskapets forretningsenheter viste vekst sammenlignet med året før. Satsingen innen digitalisering tok et stort sprang fremover med oppkjøpet av programvare- og teknologiselskapet O-Pitblast Ltd.