Varslingskanalen FORCIT Compliance Line er nå åpen

I enhver situasjon arbeider vi for å opptre ansvarlig, lovlig og i samsvar med selskapets etiske verdier. Dersom det er uregelmessigheter i våre aktiviteter, ønsker vi å vite om dem.

Vi har introdusert en konfidensiell varslingskanaltjeneste i selskapet vårt, som lar våre medarbeidere og interessenter trygt rapportere enhver forsømmelse de opplever.

Alle varsler vil bli behandlet hensiktsmessig og konfidensielt. Vi vil alltid beskytte konfidensialiteten til identiteten til den som varsler, personen som er inngår i varselet og eventuelle andre parter nevnt i varselet.

Varslingskanalen kan nås HER.

Standard tilbakemeldinger, som tilbakemeldinger fra kunder og utviklingsideer, skal sendes via e-post til forcit@forcit.fi.