ÅRLIG RAPPORT 2020

FORCIT Groups virksomhet utviklet seg positivt i løpet av året, til tross for den globale koronaviruspandemien, og alle forretningsområdene viste vekst sammenlignet med året før.

Sikkerheten ble betydelig forbedret og konsernets ulykkesrate (LTIF) gikk ned til 1,3.