Årsberättelse

FORCIT Groups årsberättelse inkluderar styrelsens rapport, koncernens och moderbolagets finansiella rapporter och revisionsberättelse.

Årsberättelsens innehåll har sammanställts på finska, svenska och engelska.

Årsberättelse 2021

Forcits målsättning är att vara nordisk marknadsledare

FORCIT Groups verksamhet utvecklades positivt under året, trots att den globala coronapandemin fortsatte, och samtliga affärsområden uppvisade tillväxt mot föregående år. Satsningarna inom digitalisering tog ett stort steg framåt i och med förvärvet av programvaru- och teknikföretaget O-Pitblast.