Sustainability in Short 2020 års sammanfattning är tillgänglig!

Sustainability in Short 2020 års sammanfattning är tillgänglig!

Se hur vi utvecklades 2020 när det gäller säkerhet och miljö!
Sammanfattningen ger omfattande nyckeltal och praktiska exempel på alla aktiviteter som beskriver vårt ansvar.
På vår webbplats för hållbarhet kan du hitta mer information om temat.

Till webbplatsen >>