ÅRSBERÄTTELSE 2020

FORCIT Groups verksamhet utvecklades positivt under året, trots den globala coronaviruspandemin, och samtliga affärsområden visade tillväxt jämfört med föregående år.

Säkerheten förbättrades avsevärt och koncernens olycksfrekvens (LTIF) sjönk till 1,3.