Årsberättelse 2021

FORCIT Groups verksamhet utvecklades positivt under året, trots att den globala coronapandemin fortsatte, och samtliga affärsområden uppvisade tillväxt mot föregående år.

Satsningarna inom digitalisering tog ett stort steg framåt i och med förvärvet av programvaru- och teknikföretaget O-Pitblast.