Vuosikertomukset

FORCIT Groupin vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Vuosikertomuksen sisältö on koostettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Vuosikertomus 2019

Forcitin tavoitteena on olla Pohjoismaiden markkinajohtaja

FORCITin tavoitteena on olla Pohjoismaiden markkinajohtaja Explosives- ja Consulting-toimialueiden osalta. Defence-toimialueella yhtiö pyrkii maailman markkinajohtajaksi epäherkkien räjähteiden alalla. Yhtiön panostus turvallisuuteen on johtanut työtapaturmien vähenemiseen, ja niistä johtuvat poissaolot vähenivät 29 % edellisvuoteen nähden. Vuoden aikana uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Joakim Westerlund (1.4.2019 alkaen).

Vuosikertomus 2018

Forcit ottaa toiminnassaan aktiivisesti huomioon työturvallisuuden ja muut turvallisuustekijät.

Yhtiön henkilöstörakennetta on kehitetty ja muokattu strategisten suuntaviivojen, tavoitteiden ja liiketoiminnan mukaan. Kilpailu räjähdysainemarkkinoilla on kovaa. Eurooppalainen räjähdysainetoimiala on läpikäymässä rakenteellisiamuutoksia.