ANSVARLIGHET OG BÆREKRAFT

BÆREKRAFT ER KJERNEN AV BEDRIFTEN VÅR

Vi inngår aldri kompromisser på bekostning av sikkerhet.

Vår produksjon og våre produkter og tjenester bidrar til et trygt og bærekraftig samfunn.

Vår virksomhet er basert på sterk forretningsetikk.

Vi er involvert som en aktiv, åpen og god aktør i samfunnet.

SUSTAINABILITY IN SHORT

Sustainability in Short beskriver det arbeidet vi i Forcit gjør innen miljø og bærekraft, hvordan dette påvirker og innlemmes i driften av selskapet og hvilke miljødata vi samler, måler, analyserer og rapporterer. Publikasjonen er på engelsk.

FORCIT VARSLINGSKANAL

I enhver situasjon arbeider vi for å opptre ansvarlig, lovlig og i samsvar med selskapets etiske verdier. Dersom det er uregelmessigheter i våre aktiviteter, ønsker vi å vite om dem. 

Vi muliggjør et trygt og bærekraftig samfunn

Som nordisk aktør har Forcit et strategisk mål om å være ledende innen bærekraft

Vi har lenge hatt fokus på miljøaspekter. Siden 1992 har vi for eksempel forpliktet oss til å overholde Responsible Care-programmet. Forcits miljøprogram er ISO 14001-sertifisert.

Vi overvåker kontinuerlig miljøpåvirkningene våre, som utslipp fra produksjonsanlegg, og prøver å bidra til reduksjon av avfall og nøyaktig sortering av viktig avfall. En viktig oppgave i produktutviklingen vår er å utvikle trygge, høykvalitets og konkurransedyktige produkter som har minst mulig innvirkning på miljøet i løpet av livssyklusen. Forcits kvalitetssystem er ISO 9001-sertifisert.

I 2035 er målet vårt å være karbonnøytrale, og i den forbindelse jobbes det nå med å danne et veikart for å nå dit. Som et ledd i dette arbeides det i dag med en detaljert kartlegging av våre utslipp fra produksjon og distribusjon av våre sprengstoffer, slik at vi har et grunnlag å jobbe ut i fra. I streben etter å redusere vårt miljøfotavtrykk, ser vi også etter løsninger og innovasjoner som kan bidra til bærekraftig utvikling innen bygg- og anleggssektoren og gruveindustrien

EPD’er (Environmental Product Declarations) er grunnleggende for å kunne utarbeide og tallfeste et troverdig CO2-regnskap. Vi har publisert EPD’er for de fleste av våre produkter. Disse finner du ved å klikke her.

EPD-NORGE – Gå til nettstedet

SERTIFIKATER

ISO 14001

ISO 9001

Karbonkompensasjonsbevis (arbeidsreiser 2022)

CODE OF CONDUCT

Download here FORCIT’s code of conduct in English.

Vi er forpliktet til kontinuerlig forbedring av sikkerhet, miljø og kvalitet.

FORCIT Leadership Team