Endringer i FORCIT Groups ledergruppe

Tina Baars er utnevnt til Chief Financial Officer i FORCIT Group fra 1. september 2023.

Tina har lang erfaring som Chief Financial Officer fra flere internasjonale selskaper og hun har ledet ulike typer multinasjonale og multifunksjonelle team i sin karriere, som innkjøp, IT og økonomi. Tina har også robust kompetanse innen finanstransformasjon og fusjoner og oppkjøp.

Vi ønsker Tina velkommen til vårt voksende team!