Nye avtaler i Forcits virksomheter

Fra 1. juni 2021 vil det være endringer i ledelsen i FORCIT Groups konsulentog eksplosivvirksomheter. Målet med disse endringene er å søke stadig tettere samarbeid mellom Forcits virksomheter og land, samt å øke fokuset på strategiske vekstprosjekter. Vi tror at gjennom tettere internt samarbeid vil vi muliggjøre kontinuerlig forbedring av kundeservice, tjenesteområder og effektivitet til fordel for våre kunder. Samtidig sikre styrking av selskapets langsiktige utvikling.

FORCIT Consulting

Kari Saukkonen er utnevnt til ny Business Director for FORCIT Consulting fra 1. juni 2021. Saukkonen har jobbet for Forcit Consulting Oy i Finland i flere stillinger i 15 år, hvorav de siste tre årene som Chief Operating Officer. Saukkonen har ingeniørfag i elektroteknikk og industriell ingeniørfag og ledelse og studerer for tiden i eMBA-programmet.

I samme forbindelse er Janne Järvinen utnevnt til Managing Director i Forcit Consulting Oy. Järvinen vil også begynne i sin nye stilling 1. juni 2021. Janne har jobbet i FORCIT Explosives forretningsenhet siden våren 2008. De siste årene har han vært salgs- og leveransedirektør i Finland, og dermed er han kjent for mange mennesker i felt.

FORCIT Explosives

Når Janne Järvinen går inn i konsulentvirksomheten i konsernet, vil Janne Lehto overta ledelsen av den finske eksplosivvirksomheten fra 1. juni og utover. Lehto har vært kjent for våre kunder i mange år, fra mange forskjellige forbindelser. I tillegg til å lede virksomheten, fortsetter Lehtos rolle i utviklingen av Forcits mobile ladeutstyr (Bulk Fleet).

FORCIT Group

Jari Honkanen, som for tiden er forretningsdirektør for FORCIT Consulting og administrerende direktør i Forcit Consulting Oy, vil fortsette å utvikle FORCIT Group i rollen som strategisk rådgiver. Via sitt eget selskap vil Honkanen støtte driften av forretningsenhetene Consulting og Explosives med fokus på strategiske vekstprosjekter.

 

Kontaktinformasjon:

Kari Saukkonen
Business Director of FORCIT Consulting (1.6.2021 –>)
kari.saukkonen@forcitconsulting.fi
p. +358 10 832 1308

Janne Järvinen,
Managing Director, Forcit Consulting Oy (1.6.2021 –>)
janne.jarvinen@forcit.fi
p. +358 40 8690 554

Tommi Halonen
Business Director of FORCIT Explosives, COO
tommi.halonen@forcit.fi
p. +358 50 539 0310

Janne Lehto
Director, FORCIT Explosives Finland (1.6.2021 –>)
janne.lehto@forcit.fi
p. +358 40 519 0525