Anni Bölenius har utnämnts till FORCIT Group Chief Communications Officer

Anni Bölenius har utnämnts till Chief Communications Officer för FORCIT Group från och med den 1.12.2021. Anni kommer till Forcit-koncernen från en position som Head of Communications and Sustainability på Swedish Space Corporation (SSC). Annis arbetshistoria omfattar flera ledande kommunikationsrelaterade befattningar på t.ex. Försvarets Radioanstalt (FRA) och Svensk Kärnbränslehantering (SKB). Anni har dubbelt svenskt och finskt medborgarskap, och hon har magisterexamen vid Åbo universitet, med kompletterande studier vid både Åbo Akademi och Stockholms universitet.

”Anni hämtar med sig en imponerande mängd erfarenhet och perspektiv, och hennes personlighet passar perfekt ihop med våra värderingar att vara en pålitlig partner i alla åtaganden, entusiastisk att få resultat och att arbeta tillsammans för framgång. Rollen och betydelsen av kommunikation, intern och extern, ökar ständigt och ”let’s communicate” är en nyckelkomponent i vår strategi. Vi är mycket glada över att Anni blir en del av oss och ytterligare stärker vårt växande team” säger FORCIT Groups VD Joakim Westerlund

Anni kommer att ingå i FORCIT Group Leadership Team och rapportera till FORCIT Groups VD Joakim Westerlund. Anni kommer att finnas på FORCIT Consultings kontor i Stockholm.