Förändringar i FORCIT Groups styrelse

På FORCIT Groups bolagsstämma, som hölls den 7.4, valdes Alexander Tallberg till styrelsemedlem. Samtidigt avgick Claes Tallberg som styrelsemedlem efter 26 års styrelsearbete.

Till övriga styrelsemedlemmar för följande period som utgår vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma omvaldes Tom Melbye, Hans Karlander, Lauri Stadigh, Jarmo Lindberg och Pasi Tolppanen. Lauri Stadigh fortsätter som styrelseordförande.

Bolagsstämman tackade Claes Tallberg för ett långt och förtjänstfullt arbete i bolagets styrelse.