alan Teknologioiden edelläkävijä

Edistyneen teknologian ja syvällisen teollisuuden tuntemuksen avulla voimme ratkaista useita asiakkaidemme haasteita. Kehitämme ja luomme jatkuvasti uusia palveluja, kuten digitaalisia työkaluja räjäytystyön ja louhinnan optimoimiseksi, nykyaikaisia puolustusjärjestelmiä sekä etähallittavia ympäristövaikutusten mittausratkaisuja.

Forcitin tuotantoprosessit on suunniteltu ja rakennettu joustaviksi. Kattava raaka-aineiden toimittajaverkosto takaa toimitusvarmuuden ja tuotteiden muunneltavuuden erilaisiin tarpeisiin. Asiakaslähtöinen toimintatapa alkaa jo tuotannosta.

Digitalisaatio louhinnan optimoimisessa

Digitaaliset ratkaisumme mahdollistavat aivan uudenlaisen tason räjäytysten optimoinnille ja ympäristövaikutusten hallinnalle sekä kaivos- että muissa louhintakohteissa. ForDEX (Forcit Digital Excavation) -digitaalisten järjestelmien kokonaisuus on mahdollistanut aivan uudenlaisen panostustiedon ja ympäristövaikutusten mittaustiedon hyödyntämisen osana louhinnan kokonaisprosessin optimointia. Sen avulla tarjoamme asiakkaalle paitsi tietoa, myös tehokkaat työkalut tiedon hallintaan ja hyödyntämiseen.

oma teknologia

Oman tuotekehityksemme tuloksena syntynyt FORCIT Explosives -liiketoiminnan Kemiitti-kalustomme on ylpeytemme aihe. Se sisältää uusimman tekniikan ratkaisut sekä automaatiossa että mekaniikassa ja asettaa uuden standardin nykyaikaisille panostuslaitteille.

Tuotantolaitoksemme ovat paitsi oman teknologian ratkaisuja, niin myös pitkälle automatisoituja. Tällä varmistamme turvallisen ja samalla tehokkaan tuotantoprosessin, joka myös joustaa tarvittaessa. Myös viranomaiset sekä lainsäädäntö asettavat vaatimuksia räjähdysaineiden valmistus- ja käyttöturvallisuudelle.