Vastuullisuus ja kestävä kehitys

KESTÄVÄ KEHITYS ON LIIKETOIMINTAMME YTIMESSÄ

Emme tee kompromisseja turvallisuuden kustannuksella.

Tuotteemme ja palvelumme tukevat turvallista ja kestävää yhteiskuntaa.

Liiketoimintamme perustuu vahvaan liiketoiminnan etiikkaan.

Olemme mukana aktiivisena, läpinäkyvänä ja hyvänä yhteiskunnan toimijana.

SUSTAINABILITY IN SHORT

Julkaisussamme, Sustainability in Short, esitellään vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvää työtämme. Opit, kuinka vastuullisuus ja kestävä kehitys huomioidaan toiminnassamme ja millaista tietoa keräämme ja mittaamme. Julkaisu on englanninkielinen.

FORCIT ILMOITUSKANAVA

FORCIT Group haluaa toimia joka tilanteessa vastuullisesti, lainmukaisesti ja yrityksemme eettisten arvojen mukaisesti. Mikäli toiminnamme suhteen on epäilyjä epäkohdista, haluamme niistä tiedon.

Mahdollistamme turvallisen ja kestävälle pohjalle rakentuvan yhteiskunnan

Strateginen tavoitteemme pohjoismaisena toimijana on nousta alamme johtajaksi vastuullisuudessa ja kestävässä kehityksessä.

Olemme olleet jo pitkään mukana ympäristötyössä mm. sitoutumalla vuodesta 1992 lähtien Responsible Care – Vastuu Huomisesta -ohjelmaan. FORCITin ympäristöjärjestelmä on ISO 14001 -sertifioitu.

Seuraamme jatkuvasti ympäristövaikutuksiamme, kuten päästöjä tuotantolaitoksista, ja pyrimme toiminnassamme vaikuttamaan jätemäärien vähentämiseen sekä välttämättömien jätteiden huolelliseen lajitteluun. Tuotekehityksemme tärkeänä tehtävänä on kehittää turvallisia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä tuotteita, jotka kuormittavat mahdollisimman vähän ympäristöä elinkaarensa aikana. FORCITin laatujärjestelmä on ISO 9001 -sertifioitu.

Tällä hetkellä teemme yksityiskohtaisia laskelmia tuotantopäästöistämme. Lisäksi olemme laatimassa etenemissuunnitelmaa hiilidioksidineutraaliuden saavuttamiseksi vuonna 2035. Pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeämme etsimällä ratkaisuja, jotka voivat edistää infrastruktuurin ja kaivosteollisuuden kestävää kehitystä.

Suurelle osalle tuotteistamme on julkaistu ympäristöselosteet (EPD, Environmental Product Declaration). Kaikki EPD-asiakirjat löytyvät napsauttamalla alla olevaa linkkiä.

EPD-NORGE – SIIRRY SIVUSTOLLE

SERTIFIKAATIT

ISO 14001

ISO 9001

Kompensointitodistus (työmatkat 2022)

EETTISET OHJEET (CODE OF CONDUCT)

Lataa tästä FORCIT Groupin eettiset ohjeet (Code of Conduct).

Sitoudumme turvallisuus-, ympäristö-, ja laatuasioiden jatkuvaan parantamiseen.

FORCIT Johtoryhmä